Welkom bij School of Life

Het meest complete opleidingsaanbod voor energie & bewustzijn

School of Life Nederland is een HBO gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie, op basis van healing, reading, coaching en counseling technieken. Je kunt bij ons kiezen voor een tweejarig traject voor bewustzijnsontwikkeling. En je kunt aansluitend het vervolgtraject doen van 2,5 jaar, voor de complete therapeutische beroepsopleiding.  Deze beroepsopleiding van vier jaar en een stageperiode plus Masterclass, leidt op tot het beroep met diploma van School of Life Levenstherapeut.

Ons nieuwe opleidingsjaar start op 7 maart 2020  in Groesbeek (voor beide meerjarige opleidingen).

Meerjarige opleidingen: Deelnemers van zowel de tweejarige als ook van de vierjarige opleiding starten in dezelfde groep. Zij maken uiterlijk na twee jaar hun keuze voor de eventuele therapeutische vervolgstudie. Lessen voor alle studiejaren worden gegeven in Conferentiecentrum De Poort Groesbeek, in vier blokken van vier aaneensluitende dagen per studiejaar. Tussen de lesblokken in verwerk je lesopdrachten in je eigen tijd.

Kortdurende workshops: Daarnaast biedt School of Life ook kortdurende workshops en cursussen die specifiek vakgericht zijn en bedoeld als oriëntatie, voor persoonlijke-of professionele groei en geschikt zijn als geaccrediteerde bij – en nascholingscursus. Onze kortdurende workshops worden georganiseerd in Centrum De Roos in Amsterdam, in Utrecht en Middelburg.

Onze eerstvolgende populaire meerdaagse workshops:  vanaf dinsdag 24 september 2019 : Workshop Chakra Psychologie & Zelfbewustwording (in Centrum De Roos, Amsterdam) en vanaf september 2020: Workshop Healing & Zelfbewustwording, die beide bedoeld zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, bij- of nascholing. Daarnaast organiseert School of Life vanaf volgend jaar een nieuwe weekend workshop: Intuïtie & Zelfbewustwording op 27 en 28 juni 2020. Informatie daarover volgt binnenkort.

Eendaagse Oriëntatieworkshops: Op zaterdag 21 september 2019 starten we (in Utrecht)  met enkele korte eendaagse Oriëntatie workshops georganiseerd om kennis te maken met het opleidingsaanbod. Herhaling op 26 oktober 2019 (Middelburg) , 16 november 2019 en 14 december 2019 ( 2x in Centrum De Roos in Amsterdam) en tenslotte 11 januari 2020 (Utrecht).

Is School of Life iets voor jou?

De tweejarige opleiding voor energetische bewustzijnsontwikkeling:  Voor mensen die meer uit zichzelf en het leven willen halen, biedt het curriculum van de tweejarige opleiding een stevige basis. Tijdens het tweejarige traject ontwikkel je een diep inzicht in je eigen levenspatronen, die van je familiesysteem en van de maatschappij als geheel. Je leert deze te transformeren en integreren, zodat er meer van je persoonlijk potentieel tot je beschikking komt. Managers, coaches, therapeuten, hulpverleners, ondernemers of andere professionals die persoonlijke- en organisatieontwikkeling samen willen brengen, kunnen de ervaring en kennis uit dit tweejarige traject inzetten in hun vakgebied en dagelijks leven. Na het tweejarig traject ontvangt de student een certificaat van deelname, of kiest hij ervoor de studie nog 2,5 jaar voort te zetten voor het Diploma van Levenstherapeut. Alvorens toegelaten te worden tot het derde jaar hebben studenten met de mentor een evaluatie-en adviesgesprek.

De vierjarige beroepsopleiding tot School of Life Levenstherapeut: Voor mensen die een professionele behoefte hebben aan een nieuwe zingeving en het uitdragen daarvan in energetisch therapeutschap, biedt School of Life levenstransformerende  vaardigheden en een gedegen professionele basis voor het opzetten van een eigen therapie- of coachingspraktijk op basis van healing-, reading, coaching- en counselingtechnieken. Studenten kiezen dan voor de complete therapeutische opleiding van 4 jaar plus stage, Masterclass en afstuderen als Levenstherapeut. .

Wat is Levenstherapie?

Levenstherapie heeft als basis healing, reading, coaching- en counselingtechnieken en kan ingezet worden op alle gebieden die betrekking hebben op het leven van een mens vanuit een holistisch perspectief. Een levenstherapeut werkt in binnen- en buitenland en begeleidt bij de vraag hoe je als mens je levenskracht vergroot, hoe je meer uit je leven haalt en wat daar uiteindelijk voor nodig is. Veel levenstherapeuten ervaren de oproep om vanuit eenheidsbewustzijn bij te dragen aan een nieuwe wij- cultuur. Levenstherapie werkt met de kop in de wolken en met de poten in de klei.

Meer informatie over onze opleidingen

In de opleidingsgids vind je uitgebreide informatie over onze tweejarige opleiding energetische bewustzijnsontwikkeling en over de vier en een half jarige HBO beroepsopleiding voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie, op basis van healing, reading, coaching en counseling technieken.

Meer informatie

Hieronder vind je de downloads voor de Opleidingsgids en het Beroepsprofiel van de Levenstherapeut.

Workshops

Ontdek meer over jezelf en onze opleidingen

Vanaf 21 september 2019. Deze informatieve workshop over School of Life en de beroepsopleiding tot levenstherapeut bestaat uit een hele zaterdag en wordt maandelijks herhaald op diverse locaties tussen september 2019 en januari 2020. Utrecht: op zaterdag 21 september 2019 en 11 januari 2020. Middelburg: op zaterdag 26 oktober 2019. Amsterdam: op zaterdag 16 november 2019 en 14 december 2019.

Meer informatie

Leren werken met jouw energielichaam

Start dinsdag 24 september 2019. Deze workshop bestaat uit 9 lessen op dinsdagavonden. Data: dinsdagavond 24 september, 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december 2019, 15 januari , 28 januari 2020.

Meer informatie

Leren werken met jouw gevoeligheid

Zaterdag 27 & zondag 28 juni 2020Deze workshop bestaat uit een weekend. De locatie van van deze workshop wordt binnenkort bekendgemaakt via onze website.

Meer informatie

Leren werken met helend contact

Start september 2020. De workshop bestaat uit 9 lessen tussen september en december 2020.

Meer informatie

De trainingsdata voor 2020 zijn:

zondag 29 maart 2020, zondag 19 april 2020, zondag 24 mei 2020, zondag 21 juni 2020

Locatie in Amsterdam IJburg.

Meer informatie

Testimonials