Welkom bij School of Life

Het meest complete opleidingsaanbod voor energie & bewustzijn

School of Life Nederland is een HBO gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie, op basis van healing, reading, coaching en counseling technieken. De beroepsopleiding van vier jaar en een stageperiode leidt op tot het beroep van School of Life Levenstherapeut. Lessen worden gegeven in vier blokken van vier aaneensluitende dagen per jaar.

Nieuw vanaf 2019: Twee opleidingsvarianten.

Vanaf 2019 bestaan er twee opleidingsvarianten: een tweejarig traject of een complete therapeutische beroepsopleiding. De complete beroepsopleiding van vier jaar, plus een stageperiode en Masterclass, leidt op tot het beroep met diploma School of Life Levenstherapeut. Studenten kunnen ook kiezen voor een tweejarig basistraject waarin bewustzijnsontwikkeling, healing, reading, coaching & counseling centraal staan, maar waarin je niet wordt opgeleid tot Levenstherapeut. Deelnemers starten in dezelfde groep en maken na twee jaar hun keuze voor de eventuele therapeutische vervolgstudie. Lessen voor alle studiejaren worden gegeven in Groesbeek in vier blokken van vier aaneensluitende dagen per studiejaar. Tussen de lesblokken in verwerk je lesopdrachten in je eigen tijd. Daarnaast biedt School of Life ook kortdurende workshops en cursussen die specifiek vakgericht zijn en bedoeld als orientatie, voor persoonlijke-of professionele groei en geschikt zijn als geaccrediteerde bij – en nascholingscursus. De meeste van deze kortere workshops worden georganiseerd in Centrum De Roos in Amsterdam.

Jaarlijks organiseert School of Life diverse populaire workshops zoals: Chakrapsychologie & Intuïtieve Waarneming, en Healing & Zelfbewustwording, die bedoeld zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, bij- of nascholing. Vanaf september 2018 worden tevens weer diverse korte eendaagse Oriëntatie workshops georganiseerd om kennis te maken met het opleidingsaanbod. Locaties: zowel in Centrum De Roos in Amsterdam, als in Middelburg en Zwolle.

Voor wie is School of Life bedoeld: kies uit twee varianten

Keuzevariant 1: Voor mensen die een professionele behoefte hebben aan een nieuwe zingeving en het uitdragen daarvan in energetisch therapeutschap, biedt School of Life levenstransformerende vaardigheden. De beroepsopleiding vormt een gedegen professionele basis voor het opzetten van een eigen coaching- of therapiepraktijk. Zij volgen de complete therapeutische opleiding van 4 jaar plus stage, Masterclass en studeren af als Levenstherapeut. Jaar 1 en 2 vormen een gelijktijdig basistraject voor alle studenten.

Keuzevariant 2:  Ook voor studenten die kiezen voor alleen het tweejarige  basistraject van energetische bewustzijnsontwikkeling, biedt het curriculum van School of Life een hoog kwalitatieve beroeps toegevoegde waarde. Managers, coaches, therapeuten, hulpverleners, ondernemers of andere professionals die persoonlijke- en organisatieontwikkeling samen willen brengen, kunnen de ervaring en kennis uit dit tweejarige traject inzetten in hun vakgebied en dagelijks leven.

Het tweejarig traject leidt niet tot het Diploma Levenstherapeut, studenten starten gedurende jaar 1 en 2 wel in dezelfde klassen met de deelnemers van het complete therapeutische traject. Na afloop van het tweejarige traject ontvangen studenten bij voltooiing van alle studieonderdelen een certificaat van deelname. Ook kunnen zij kiezen om de studie te vervolgen. Alvorens toegelaten te worden tot het derde jaar hebben studenten met de mentor een evaluatie- en adviesgesprek over de studievoortgang.

Wat is Levenstherapie?

Levenstherapie heeft als basis healing, reading, coaching en counseling-technieken en kan ingezet worden op alle gebieden die betrekking hebben op het leven van een mens vanuit een holistisch perspectief. Een levenstherapeut werkt in binnen- en buitenland en begeleidt bij de vraag hoe je als mens je levenskracht vergroot, hoe je meer uit je leven haalt en wat daar uiteindelijk voor nodig is. Veel levenstherapeuten ervaren de oproep om vanuit eenheidsbewustzijn bij te dragen aan een nieuwe wij- cultuur. Levenstherapie werkt met de kop in de wolken en met de poten in de klei.

Beroepsopleiding Levenstherapeut

Vier en een half jarige HBO beroepsopleiding voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie, op basis van healing, reading, coaching en counseling technieken.

Meer informatie

Workshops

Oriëntatieworkshops

Deze informatieve workshop over School of Life en de beroepsopleiding tot levenstherapeut bestaat uit een hele zaterdag en wordt maandelijks herhaald op diverse locaties tussen september 2018 en januari 2019. Amsterdam: op zaterdag 15 september 2018, 15 december 2018, 12 januari 2019. Middelburg: op zaterdag 27 oktober 2018. Zwolle: op zaterdag 17 november 2018.

Meer informatie

Chakrapsychologie & intuïtieve waarneming

Start woensdag 10 oktober 2018. Deze workshop bestaat uit 9 lessen. Waarvan 5 lessen op woensdagavond en twee hele woensdagen. Data: 10 oktober  2018 (hele dag) vervolgens op woensdagavond 31 oktober,  7, 14, 21 en 28 november 2018 en wordt afgesloten op woensdag 19 december 2018 (hele dag).

Meer informatie

Healing & Zelfbewustwording

Start woensdagavond 13 maart 2019.  Vroegboekkorting geldig bij aanmelden voor 31 december 2018. De workshop bestaat uit 9 lessen tussen maart en juni 2019. Waarvan 7 lessen op woensdagavond plus 1x een hele zaterdag.

Meer informatie

Praktisch werken met Psychopathologie (PWP)

De trainingsdata voor 2019:  vier zondagen op 10 maart, 7 april, 19 mei, 16 juni 2019. Locatie in Amsterdam IJburg.

Meer informatie

Testimonials