Therapeut- en Facilitatorschap

Het doel van de therapeut of facilitator is de ander zodanig te ondersteunen dat hij zelfstandig in staat is ‘aanwezig’ te blijven, in het moment, bij zowel voor-als tegenspoed, hij zijn unieke kwaliteiten weet te manifesteren, hij in harmonie met zichzelf komt en zich hierin laat leiden door zijn Hogere Weten.

De opleiding van een Levenstherapeut of facilitator is zowel breed als diepgaand. Tijdens een intensief traject van vier jaar, een stageperiode plus Masterclass, onderzoek, verken en leer je een nieuwe relatie aan te gaan met jezelf in al haar dimensies. Door de ervaringen in dit diepgaande proces van therapeutisch handelen, zelfreflectie en zelfhealing ontstaat uiteindelijk meer bewegingsruimte voor de ziel. Je doorloopt tijdens de opleiding verschillende initiaties zoals ze dat vroeger op de mysteriescholen deden. Je transformeert jouw unieke schaduwthema’s om tot jouw lichtgaven. Uiteindelijk zal je jezelf en de wereld steeds meer ervaren voorbij de polariteit en bijdragen aan de creatie van een wereld in eenheidsbewustzijn.

Een nieuw therapiemodel

Je kunt gaan werken als therapeut met cliënten of jouw diepgaande vaardigheden inzetten als facilitator in jouw werk met groepen, teams of organisaties.

Je hebt de therapeutische en energetische verkenning- en het onderzoek van de dimensies van het Zelf doorlopen en eigengemaakt. Je bent er met jouw intentie op gericht dat zich mag ontvouwen wat in het hoogste belang is van jezelf, de cliënt en het geheel. Ook werkt je bewust met jouw eigen bewustzijnsveld, zodat de hoogste verbinding kan worden gemaakt en de relatie kan worden aangegaan met het diepste wezen van de cliënt. Je werkt daarbij zo bewust als mogelijk vanuit jouw Goddelijke zelf en met Transmissie, waardoor het zelfgenezend vermogen van de cliënt actief kan worden. Hierdoor worden de innerlijke krachtbronnen van de client geactiveerd en de zelfredzaamheid versterkt, de client is daardoor in staat om fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal keuzes te maken en trauma’s te hanteren en te integreren in het eigen energiesysteem. De levenskwaliteit van de cliënt kan zo worden verhoogd. Daarnaast werkt multidimensionale levenstherapie ook sterk preventief voor gezondheid en heelheid op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal niveau, zoals in teams en organisaties.