Levenstherapeut

Het doel van School of Life Levenstherapie is een cliënt zodanig te helpen dat hij zelfstandig in staat is ‘aanwezig’ te blijven, in het moment, bij zowel voor-als tegenspoed, hij zijn unieke kwaliteiten weet te manifesteren, hij in harmonie met zichzelf komt en zich hierin laat leiden door zijn Hogere Weten.

De opleiding van een School of Life Levenstherapeut is zowel breed als diepgaand. Tijdens een intensief traject van vier jaar,een stageperiode plus Masterclass, onderzoekt, verkent en leert de School of Life Levenstherapeut een nieuwe relatie aan te gaan met zichzelf in al zijn dimensies: het gewonde zelf, het gezonde zelf, het transpersoonlijke zelf en het Goddelijke zelf. Door de ervaringen in dit diepgaande proces van therapeutisch handelen, zelfreflectie en zelfhealing ontstaat uiteindelijk meer vrijheid van Geest. Hij doorloopt tijdens de opleiding verschillende integrale therapeutische bewustzijnsfasen volgens een uitgekiend pad, wat begint bij het kindbewustzijn en eindigt bij eenheidsbewustzijn en is in staat een bijdrage te leveren aan een nieuwe maatschappij verbonden wij- cultuur. Zie hiervoor onder opleiding de illustratie van de inhoud van de opleiding.

Een nieuw therapiemodel

Een School of Life Levenstherapeut heeft de therapeutische en energetische verkenning- en het onderzoek van de dimensies van het Zelf doorlopen en eigengemaakt. Hij is er met zijn intentie op gericht dat zich mag ontvouwen wat in het hoogste belang is van de cliënt. Ook werkt de School of Life Levenstherapeut bewust met het eigen bewustzijnsveld, zodat de hoogste verbinding kan worden gemaakt en relatie kan worden aangegaan met het diepste wezen van de cliënt. Hij werkt daarbij zo bewust als mogelijk vanuit zijn Goddelijke zelf en met Harmonische Inductie, waardoor het zelfgenezend vermogen van de cliënt actief kan worden. Hierdoor krijgt de cliënt een positieve en actieve attitude ten aanzien van de eigen heling en is daardoor in staat om fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal keuzes te maken en trauma’s te hanteren en te integreren in het eigen energiesysteem. De levenskwaliteit van de cliënt kan zo worden verhoogd. Daarnaast werkt levenstherapie ook preventief voor gezondheid en heelheid op fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal niveau, zoals in teams en organisaties.