Levenstherapie

Onze facilitators en therapeuten bieden ruimte voor transformatie van de ziel en helpen de innerlijke krachtbronnen van de client te activeren

De fundamenten zijn:

  • Multidimensionaal bewustzijn
  • Ontwikkelings-en lichaamsgeoriënteerde psychologie
  • Toegepaste spiritualiteit
  • Maatschappelijk verbonden bewustzijn

Ontwikkelings- en lichaamsgeoriënteerde psychologie
Door het toepassen van de inzichten uit de ontwikkelingspsychologie, krijgt een cliënt inzicht in eigen functioneren, zijn gedragspatronen, potentieel en psycho-emotionele blokkades en leert deze zodanig transformeren, dat hij zelfstandig in staat is ‘aanwezig’ te blijven, in het moment, bij voor-en tegenspoed.  Blokkades kunnen pas transformeren als ze niet meer in het lichaam op celniveau ‘verstopt’ blijven en daarom is het lichaamsgericht werken een belangrijk gegeven in ieder proces.

Multidimensionaal bewustzijn
Door te werken met zowel het menselijke als het universele energieveld worden bewustzijnskanalen geopend en leert een cliënt hoe hij omgaat met zijn energievoorziening en hoe hij in harmonie met zichzelf komt. Door de verruiming van het bewustzijn, het verhogen van de trilling en het leren leven vanuit goddelijke perspectief in plaats van alleen vanuit de aardse manifestatie, krijgt de mens een ander zicht op- en ervaring met angst, ziekte en isolement en is in staat lichaam en geest te transformeren. Een cliënt gaat zich meer in balans voelen, wordt gecenterd en gegrond in hart, aarde en kosmos en is daardoor beter in staat constructieve keuzes te maken en zijn unieke kwaliteiten te manifesteren.

Toegepaste spiritualiteit
Door met de wetten van energie en licht te werken krijgt een mens vanuit een groter perspectief inzicht in zijn doelen en lessen hier op aarde. Levenstherapie leert een mens hiervan bewust te worden en zijn aardse dimensies te verbinden met de spirituele en energetische dimensies. Door te werken met zowel menselijke als universele energie frequenties en zich hierin te laten leiden door zijn Hogere Weten, leert een cliënt om verbanden te leggen tussen de oorzaken van bepaalde levenspatronen die onbewust dwars zitten. Door deze te traceren en op te lossen kan een cliënt een bevrijding ervaren die een grote transformerende impact heeft op zijn leven en welzijn.