– Een moderne tempel –

Initiaties van de ziel

School of Life biedt mensen een moderne tempel in de huidige maatschappij. Deze tempel is niet perse gebonden aan ruimte en tijd. Het is een energetisch veld welke via het netwerk van docenten en deelnemers een levende plek is om je mee te verbinden. Op deze plek zijn nieuwe blauwdrukken voelbaar die ons als mens ondersteunen om in harmonie met ons hele multidimensionale wezen te leven op aarde.

In dit veld faciliteren we initiaties van de ziel: een proces van het herinneren van oude wijsheid en het opdoen van nieuwe ervaringen, om vervolgens jouw lichtje weer verder de wereld in te brengen! Elke initiatie van een individu draagt bij aan de mogelijkheden van het collectief. Naast aandacht voor ieders persoonlijke processen stemmen wij ons daarom ook altijd bewust af op de ontwikkelingen en bewegingen in de wereld.

Leren van binnenuit

In al onze educatie ligt de nadruk op het leren van binnenuit. In de lessen maken we eerst ruimte voor ervaring, daarna pas voor (integratief) lees- en schrijfwerk. Zo blijven de eigen ervaringen leidend voor het leerproces, dat vervolgens ook daadwerkelijk belichaamd kan worden. Voor veel mensen zijn onze opleiding en workshops een vorm van ont-scholing: de aandacht ligt niet op ‘leerstof’ maar op innerlijke beweging, ervaring, heling en integratie. That’s where the magic happens!

Visie op heling

In het (trauma)helingproces hechten wij allereerst veel waarde aan de focus op de heelheid van de mens. Hierbij ligt de nadruk op het laten groeien van de eigen-liefde, het her-inneren van het beschikbare potentieel en de her-verbinding met de oorspronkelijke trilling van de ziel in het lichaam. Daarnaast werken we ook direct met de delen die uit heelheid zijn geraakt. Een van de universele wetten die wij herkennen is dat er heling ontstaat wanneer er meer liefdevolle aanwezigheid komt in het              (menselijke) systeem. De afgescheiden delen van het zelf ‘voelen’ zich dan veilig genoeg om de beleefde pijn uit het verleden onder ogen te komen en kunnen dan weer terug bewegen naar het geheel. Wij noemen dit proces: de belichaming van de ziel. Zo werkt het in de mens maar ook in het collectief. In onze visie op traumaheling en persoonlijke groei neemt het belang van (zelf)liefde en relationele verbinding dan ook een belangrijke plek in.

Onze studenten leren bij ons om het draagvlak te cultiveren waarin ze zichzelf en de ander de veiligheid kunnen bieden om dit proces moeiteloos en natuurlijk te laten gebeuren.

De Levenstherapeut 

Wat School of Life uniek maakt, is dat we ver reiken in het multidimensionale bewustzijn én dit bewustzijn altijd vertalen naar de aardse vorm, verbonden met het lichaam en het hier en nu. Voor deze integratie werken wij met de nieuwste inzichten op het gebied van lichaamsgeoriënteerde traumaheling, welke we combineren met energetisch werk en subtiele waarneming.

Onze afgestudeerde Levenstherapeuten zijn vaardig in het werken op de verschillende lagen van het mens-zijn: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en kosmisch. Onze alumni komen terecht op allerlei plekken in de maatschappij en zijn echte levens-ondernemers. Vaak met een eigen praktijk, als facilitator van groepen of als begeleider van teams en organisaties.

Meer weten over School of Life, onze kernwaardes of onze beroepsopleiding? Download dan hieronder de opleidinsgids!