Veel gestelde vragen

Wat kan ik als School of Life Levenstherapeut?
Als School of Life Levenstherapeut ben je in staat zelfstandig een professionele praktijk te voeren en cliënten te begeleiden bij hun hulpvraag. Je werkt als School of Life Levenstherapeut met healing, reading, counseling- en coachingstechnieken op basis van integrale diagnostiek.

Ik ben al therapeut in een ander vakgebied of/en heb al een cursus medische basis en DSM gevolgd, krijg ik dan vrijstelling voor Medische Basiskennis en DSM?
Ja, mits die eerdere medische cursussen voldoen aan de gestelde criteria van zowel School of Life Nederland als van de betreffende beroepsvereniging. Daarbij geldt dat de gevolgde opleiding voldoet aan HBO niveau volgens de PLATO richtlijnen. Ook dien je met eerder verworven cursussen een CPION of SNRO registratie te hebben.

Ik heb al een andere studie/veel workshops gedaan met overlappende vakken, kan ik in het tweede jaar instromen?
Ja in sommige gevallen. Voor afgestudeerde Core Energetica studenten bestaat er een zij- instroom variant, die het mogelijk maakt in het tweede jaar te beginnen.

Ik wil geen therapeut worden, maar het curriculum trekt me wel aan. Kan ik me dan toch inschrijven?
Ja. Je doorloopt dan het gehele vierjarige programma, inclusief Medische Basiskennis, DSM training, werken met interne en externe cliënten, supervisie, therapie en de stageperiode.

Ik heb een drukke baan en drie kinderen; Is deze studie wel te combineren met mijn leven?
School of Life Nederland biedt een deeltijd studie en is geschikt voor mensen met een baan en/of gezin. Goed kunnen plannen, ook met je (oefen)cliënten, is een vereiste. Lessen worden gegeven in vier blokken van vier aansluitende dagen per jaar en tussendoor bestudeer je literatuur, heb je 8 intervisie avonden plus wekelijkse sharing met je triadepartners live of via Skype, doe je jaarlijks 12-15 cliëntsessies bij jou thuis of in je opgestarte praktijk, en heb je 8 individuele therapiesessies met je therapeut per kalenderjaar. Daarnaast volg je minimaal 4 supervisiesessies per kalenderjaar. Voor de meeste studenten is dit goed te combineren met hun dagelijkse leven. Reken op 10 uur zelfstudie per week, exclusief Medische BasisKennis (MBK-Pro).

Is deze studie fiscaal aftrekbaar?
Als je een studie volgt voor je (toekomstige) beroep, kunnen de studiekosten worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Het gaat om kosten boven de € 500 per jaar, met een maximum van € 15.000. Aftrekbaar zijn lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en andere zaken die nodig zijn voor de opleiding, maar reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie: www.belastingdienst.nl.

Ik woon in Vlaanderen; Is het voor mij wel te doen om naar School of Life Nederland te gaan?
School of Life Nederland is bij uitstek toegankelijk voor mensen die grote afstanden moeten overbruggen, omdat de vier aaneengesloten dagen intern zijn en je dus op campus bent. Gekozen is voor omgeving Nijmegen, omdat dit een centrale plek is in Nederland. De intervisie avonden en wekelijkse sharings kunnen per Skype worden gehouden of worden afgestemd op regio, dus ben je samen met studenten die uit een deel van Nederland of Vlaanderen komen waardoor je voor die avonden niet al te ver hoeft te reizen.