Chakrapsychologie & intuïtieve waarneming

De chakra’s zijn energiepunten in het lichaam, die je kunt zien als de motoren die jouw systeem draaiende houden. Elk chakra heeft een ander werkingsveld in het lichaam en is verbonden aan specifieke thema’s. Door het bewustzijn te vergroten over het functioneren van onze chakra’s, komen we veel te weten over ons functioneren in het dagelijks leven. Oude patronen worden helder en kunnen worden losgelaten en vervangen door datgene waar we wezenlijk naar verlangen.

In deze workshop bieden we een theoretische achtergrond en gaan we aan de slag met het voelen en ervaren van wat jouw chakra’s je te zeggen hebben. Leren luisteren naar de taal van je lichaam vormt het begin van een magische reis door de lagen van het Zelf.

Data: 2018
Deze workshop bestaat uit 9 lessen totaal; 1 hele woensdag en 7 woensdag avonden als volgt:

Start op WOENSDAG 10 OKTOBER 2018,  (hele dag)  dan als volgt:  7 lessen op woensdagavond 31 oktober 2018, vervolgens op 7, 14, 21 en 28 november, 19 december 2018, en 9 januari en 16 januari 2019.

Tijd:
De 2 hele woensdagen van 10.00- 16.30 uur, (inloop 09.45 uur.) Alle 7 woensdagavonden van 19.00-22.00 (inloop 18.45 uur)

Locatie:
Centrum de Roos, PC Hooftstraat 183 Amsterdam (nabij Vondelpark)

Kosten:
€ 595 (ex literatuur) BTW vrij.
Lunch op woensdag 10 oktober 2018 voor eigen rekening.

Docenten:

Tessa Visch en Roos Moll

 

Resultaat:
Deze workshop geeft ondersteuning om meer in contact te komen met jouw persoonlijke flow en innerlijke wijsheid. Na afloop van deze workshop ben je bekend met het chakrasysteem vanuit de theorie en de ervaring. Je bewustzijn over jouw intuïtieve waarneming is vergroot en je bent in staat deze waarneming in te zetten, om informatie te verkrijgen over zowel je eigen energiesysteem, als dat van een ander. Dit ten behoeve van het laten stromen van de energie, zodat je lichaam meer in balans kan komen en nieuwe mogelijkheden zich kunnen openen.

Lesinhoud:

 • Theoretische kennis van chakra’s en ervaren van deze chakra’s in het eigen lichaam.
 • Verdieping van de hoger zintuiglijke waarneming.
 • Verbanden kunnen leggen tussen vroege kindontwikkelingen en gedragspatronen nu.
 • Energiewerk door middel van lichaamsgerichte oefeningen; individueel en in duo’s.
 • De basisprincipes van chakra waarneming.
 • Praktische oefeningen om energie waar te nemen en te kunnen laten stromen.
 • Een persoonlijk chakrahealing intentieboek.
 • Er wordt gewerkt met geleide meditatie, intentionaliteit, oefengroep, visualisaties, intervisie en lees/huiswerkopdrachten.

Literatuurlijst

 • Anodea Judith: Handboek Chakrapsychologie en
 • Anodea Judith: Chakrawerkboek/ Werkboek Chakra ( beide versies zijn bruikbaar)
 • Michael Roads: Door de ogen van liefde
 • Film: The Power of the Heart ( online of via de videotheek)
 • Extra leesmateriaal in de vorm van artikelen zal worden uitgereikt.

Over onze Trainers

Tessa Visch
Levenstherapeut en docent

Tessa Visch studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap en HRM. Aansluitend volgde zij de beroepsopleiding Levenstherapie aan School of Life. Sindsdien werkt ze als Levenstherapeut in haar eigen praktijk in Utrecht. Daarnaast was zij de vijf afgelopen jaren als trainer verbonden aan de workshops van School of Life en werkt zij momenteel tevens als docent Healing aan de beroepsopleiding.
Samen met anderen heeft ze het jongeren platform Young Masters Global opgericht. Hier werkt ze met jongvolwassenen aan het herkennen van hun eigen meesterschap en aan het vormgeven van nieuwe manieren van leven gefundeerd op co-creatie, liefde en overvloed. Samen met haar partner heeft zij bewustzijnscentrum De Creatie Ruimte opgezet in Utrecht, voor mensen die meerwaarde creëren in hun werk en op deze wijze bijdragen aan een mooie wereld voor iedereen.

Roos Moll
Levenstherapeut, coach en trainer

Roos Moll studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap en ging daarna verder in training en coaching. Zo werkte zij 5 jaar voor De Baak en werkte zij als trainer en coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, ook in het bedrijfsleven. Zij studeerde af als levenstherapeut en combineert graag het ontwikkelen van intuïtie en oosterse denkwijzen met praktische en dagelijkse handvatten. Daarnaast begeleidt zij mensen vanuit Nature Quest tijdens natuurretraites, om met de natuur als leermeester dichter bij hun eigen natuur te komen. Haar grote hart, sensitiviteit, intuitie en rust zijn daarbij haar kwaliteiten.

Inschrijven

Geslacht*: manvrouw

Factuur gegevens

Alleen in te vullen indien anders dan hierboven

Annuleren

Schriftelijk annuleren
In geval van annuleren willen wij het risico als volgt delen. De deelnemer betaalt tot twaalf weken voor aanvang € 85 administratiekosten. Van twaalf weken voor aanvang tot aanvang 75% van de cursuskosten en vanaf de aanvangsdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

Ik heb het volledige bedrag overgemaakt op Triodos bank IBAN: NL 96 TRIO 0781448352 van School of Life, te Haarlem.

Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden en met de algemene voorwaarden.