Healing & Zelfbewustwording 2020

Healing in de breedste zin van het woord is het weer in beweging komen: de levensstroom terugbrengen daar waar je bent vastgelopen. De heling van het energieveld heeft directe invloed op de verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties en gezondheid.

Data: Onze nieuwe Healing Workshop start in september 2020, data en locatie worden binnenkort bekendgemaakt.

Deze workshop bestaat uit 9 lessen tussen september en december 2020.

Tijd: 19.00 – 21.45 uur, plus oefeningen en opdrachten voor thuis.

Locatie:
Amsterdam of Utrecht

Kosten:
€ 645, BTW vrij, exclusief literatuur

Docenten:
Senta Beckers & Dorrit Huppes & Tessa Visch

Resultaat:
Tijdens deze workshop leer je om blokkades in het energieveld en (licht) lichaam te lokaliseren en weer in beweging te brengen. Je bent na afloop in staat om zelfstandig een helende ervaring te geven aan een ander. Je bewustzijn wordt vergroot over het universele proces van (zelf) heling en transformatie van de mens. Je krijgt bewustzijn over je eigen lichtlichaam en leert hoe je jezelf kan verbinden met het universele energieveld. Je maakt contact met jouw unieke (inner) Guidance.

Lesinhoud:

  • Verschillende methodes voor helend contact.
  • Theoretische kennis over werken met je energieveld.
  • Normale en Hogere Zintuiglijke waarneming.
  • De basisprincipes van energie healing.
  • Energiewerk door middel van lichaamsgerichte oefeningen, individueel en in duo’s.
  • Tijdens de lessen oefen je met je medecursisten in kleine groepjes en in de grote groep, je ontvangt feedback van de docenten.
  • Tussen de lessen door oefen je enkele keren thuis de geleerde technieken met je medestudenten.
  • Theoretische kennis van energieregulatie en (Hara) intentionaliteit.
  • Er wordt gewerkt met geleide meditatie, waarneming, helende communicatie, oefengroepjes, visualisaties, intervisie en leesopdrachten.

Literatuurlijst: wordt nader bekendgemaakt

Over onze Trainers

Tessa Visch
Levenstherapeut en docent

Tessa Visch studeerde Bestuur- en Organisatiewetenschap en HRM. Aansluitend volgde zij de beroepsopleiding Levenstherapie aan School of Life. Sindsdien werkt ze als Levenstherapeut in haar eigen praktijk in Utrecht. Daarnaast was zij de vijf afgelopen jaren als trainer verbonden aan de workshops van School of Life en werkt zij momenteel tevens als mentor en docent Healing aan de beroepsopleiding.
Samen met anderen heeft ze het jongeren platform Young Masters Global opgericht. Hier werkt ze met jongvolwassenen aan het herkennen van hun eigen meesterschap en aan het vormgeven van nieuwe manieren van leven gefundeerd op co-creatie, liefde en overvloed. Samen met haar partner heeft zij bewustzijnscentrum De Creatie Ruimte opgezet in Utrecht, voor mensen die meerwaarde creëren in hun werk en op deze wijze bijdragen aan een mooie wereld voor iedereen.

Senta Beckers
Levenstherapeut en Creator

Senta Beckers studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daarnaast diverse trainingen voor bewustwording en energetisch werk. In 2017 studeerde zij af aan de Beroepsopleiding Levenstherapie van School of Life. Zij heeft haar eigen Praktijk voor Levenstherapie in Holten en is daarnaast werkzaam in het theater. In beide vakgebieden begeleidt ze mensen in het dieper verbinden met de creatieve en scheppende levensenergie. Senta werkt met passie aan het tot uitdrukking brengen van de manifestaties die uit de verbinding met de bron en het authentieke Zelf willen voortvloeien.

Dorrit Huppes
Levenstherapeut en docent

Ik ben gespecialiseerd in het veld van conceptie, zwangerschap en geboorte en kijk graag met je naar hoe deze pre-natale periode jouw leven beïnvloedt. Ik geloof dat hier de basis wordt gelegd voor je huidige ervaringen. Ook begeleid ik vrouwen en stellen die zich bewust willen voorbereiden op de conceptie, zwangerschap, geboorte, en het contact met hun kindje. En ik bied nazorg na een (traumatische) bevalling, miskraam of abortus. Ik geef zowel individuele sessies als workshops.

Inschrijven

Geslacht*: manvrouw

Factuur gegevens

Alleen in te vullen indien anders dan hierboven

Annuleren

Schriftelijk annuleren
In geval van annuleren willen wij het risico als volgt delen. De deelnemer betaalt tot 12 weken voor aanvang € 85 administratiekosten. Van 12 weken voor aanvang tot aanvang 75% van de cursuskosten en vanaf de aanvangsdatum het volledige cursusbedrag. U kunt ook een plaatsvervanger benoemen.

Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden en met de algemene voorwaarden.