Praktisch werken met psychopathologie (PWP) | 4 live dagen in Almere Oosterwold

 Voor elke therapeut in het complementaire veld een onmisbare training om psychische ziektebeelden te kunnen herkennen, in een holistisch kader te kunnen plaatsen, passend door te verwijzen en op niveau hierover te communiceren met andere professionals.

Wat ga je leren tijdens deze training?

Deze training zet de donkere delen van de menselijke psyche in het licht.

Je gaat de verschillende psychiatrische stoornissen uit de DSM verkennen in energie en theorie. Na afloop van deze training ben je in staat om een eenvoudige psychiatrische diagnose te lezen en te begrijpen.

Je weet hoe je kunt handelen en hoe door te verwijzen in een geval van crisis. Je kunt de belangrijkste klinische beelden herkennen bij je cliënten.

Je hebt een beter zicht op de grenzen van je vakgebied als therapeut/begeleider in de complementaire zorg. Met welke cliënten kan en mag je werken en met welke niet.

Je hebt inzicht in de spirituele betekenis van psychische aandoeningen, zelfherstellend vermogen en ervaringskennis.

Deze training draagt  bij aan het verminderen van het stigma over psychische problemen.

Praktische informatie

Data 
18 sep, 16 okt,  13 nov en 4 dec 2023

De training in 2023 is enkel toegankelijk voor SOL studenten. 

LET OP! Voor SOL studenten is het volgen van de 4 dagen een verplicht onderdeel van de beroepsopleiding. Als je door omstandigheden een dag mist kan je deze pas het daaropvolgende jaar inhalen.

Tijd:
10.00 – 17.30 uur

Locatie:
Het Lichtschip

Ubuntulaan 31, Almere

Kosten:

€ 733,-.  BTW vrij.

Lunch: Potluck.

Wij zorgen voor soep, neem zelf wat lekkers mee voor erbij.

Docent: Annick Burger

Levenstherapeut & Ervaringsdeskundig psychiatrisch verpleegkundige

Leeslijst

Verplicht:

American psychiatric association (2017). Alles over psychische stoornissen. Meppel: Boom.

Does, van der, W. (2014). Zo ben ik nu eenmaal, Schiedam: Scriptum.

Razzaque, R. (2015). Helderheid in Chaos: persoonlijke crisis als spiritueel ontwaken. Haarlem: Altamira.

Spronsen, M. & Os, J.(2021). We zijn god niet: Een pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Amsterdam: LannooCampus.

Aanbevolen:

Stanislav, G. (1989). Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis. New York: TarcherPerigee.

Hoe ziet de training er uit?

  • 4 live dagen in Almere
  • Tussen de trainingsdagen door maak je de stof tastbaar door middel van de aanbevolen leeslijst, films en documentaires.
  • Theorie over de door de reguliere gezondheidszorg gehanteerde ziektebeelden en hoe die genoteerd worden.
  •  Verkenning van de psychiatrische stoornissen op de vijf niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel.
  • Een korte introductie in de psychopathologie. Kennis hebben van klinische beelden zoals: schizofrenie, bipolaire stoornis, autisme, depressie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Verkenning van het grijze gebied tussen een gezonde en ongezonde psyche.
  • Het onderzoek rond een spirituele crisis vs een psychiatrische stoornis
  • Verkenning van de thematiek in groepsgesprekken
  • Onderzoek en integratie oefeningen in kleine groepjes

De intentie van deze vier dagen op locatie is om op intieme en holistische wijze de theorie eigen te maken rondom de psychiatrische stoornissen van de mens zoals beschreven in de DSM. Hierbij heeft Annick een ervaringsgerichte aanpak en zal ze aan de hand van voorbeelden de stof levendig maken en de eigen psyche van de studenten betrekken bij de stof.

Annick Burger
Ervaringsgericht psychiatrisch verpleegkundige & Levenstherapeut

Ik ben een gevoelsmens, dromer en wereldreiziger en heb naast mijn (hoog)gevoeligheid ook een aardse en nuchtere kijk op het leven. Zolang ik mij kan herinneren heb ik een grote nieuwsgierigheid naar de essentie van het bestaan, het doel van het leven. Thema’s die ik in mijn leven ben tegengekomen gaan over verbinding, dualiteit, leven en dood, bestaansrecht, in het hier en nu aanwezig kunnen zijn en omgaan met angst.

Naast mijn eigen praktijk en het werk voor School of Life, ben ik werkzaam als ervaringsdeskundig psychiatrisch verpleegkundige in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is nu mijn missie om ook daar het ‘anders zijn’ niet meer te bestempelen als goed of fout, voorbij de diagnoses te werken aan empowerment en herstel zodat mensen leren wat zij nodig hebben vanuit verbinding met zichzelf en hun netwerk. Bewustwording van welke stigma´s invloed hebben op het welzijn van iemand en het gaat hier voor mij over acceptatie en over het zien van de angst en de schaamte om “anders” te zijn, angst om buitengesloten te worden en om niet te passen binnen de huidige kaders van de samenleving.

Het is essentieel om de mens als heel te zien!
Daarom geloof ik dat het noodzakelijk is om nu een realiteit te creëren met elkaar waar ruimte is om onszelf en de ander ECHT te zien en te ontmoeten in zijn totaliteit, met alles erop en eraan. Door eerst onze eigen stukken, licht en donker, te erkennen zullen we die bij een ander ook niet meer zo snel afwijzen. Zodat de kracht, die er ontstaat in de meest pijnlijke en donkere situaties van ons zijn, weer zichtbaar wordt.

Inschrijven PWP